Публічна інформація

Інформація та документи відповідно до статті 30 “Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти” Закону України “Про освіту”

1. Статут закладу освіти

2. Ліцензії на провадження освітньої діяльності

3. Сертифікат про акредитацію освітніх програм

4. Структура та органи управління закладу освіти

5. Кадровий склад ліцею згідно з ліцензійними умовами

6. Освітні програми:

2022 рік

Електрогазозварник

Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

Касир (в банку)

Контролер у банку

Продавець продовольчих товарів

Контролер-касир

В сфері загальної середньої освіти для здобувачів освіти, що навчаються за фахом “Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування”

В сфері загальної середньої освіти для здобувачів освіти, що навчаються за професією “Електрогазозварник; електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах” 

2023 рік

Електрогазозварник

Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

Касир (в банку)

Контролер у банку

В сфері загальної середньої освіти для здобувачів освіти, що навчаються за професією “Електрогазозварник; електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах” 

В сфері загальної середньої освіти для здобувачів освіти, що навчаються за фахом “Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування”

7. Стандарти професійної (професійно-технічної) освіти

Електрогазозварник

Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

Касир (в банку)

Контролер у банку

Продавець продовольчих товарів

Контролер-касир

8. Ліцензований обсяг та фактична кількість здобувачів освіти

9. Мова освітнього процесу

10. Наявність вакантних посад

11. Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)

12. Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання

Криворізький професійний ліцей гуртожитку не має.

13. Результати моніторингу якості освіти

ДОВІДКА про підсумки вхідного діагностування з базових дисциплін та рівень
предметних компетентностей здобувачів освіти І курсу, прийнятих на навчання у
2023/2024 н.р.

Аналіз директорських контрольних робіт за І семестр 2023-2024н.р.

14. Річний звіт про діяльність закладу освіти

15. Правила прийому до закладу освіти

16. Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

17. Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти

18. Правила поведінки здобувача освіти в ліцеї

19. Перелік додаткових освітніх та інших послуг, інформація про їх вартість

20. Комплекс заходів щодо протидії булінгу

Наказ про протидію булінгу

План заходів щодо попередження та протидії булінгу та насильства

Порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу

Порядок реагування на доведені випадки булінгу

21. Фінансова звітність

 1. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за 2022 рік
 2. Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (субвенція)
 3. Примітки до річної фінансової звітності за 2022 рік (державний бюджет)
 4. Примітки до річної фінансової звітності за 2022 рік (обласний бюджет)
 5. Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (загальний фонд) станом на 01.01.2023
 6. Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (спеціальний фонд) станом на 01.01.2023
 7. Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (освітня субвенція) станом на 01.01.2023
 8. Кошторис на 2023 рік (обласний бюджет)
 9. Кошторис на 2023 рік (освітня субвенція)

2024 рік

 1. Звіт по державному бюджету
 2. Звіт по місцевому бюджету
 3. Кошторис на 2024 рік