Криворізький професійний ліцей
запрошує на навчання за такими спеціальностями

Підвищення кваліфікації, перепідготовка та інше

№ П.П. Назва професій Тривалiсть Вартість Вид професійної підготовки

Професії

Код ДК

Термін навчання

1,5

Форма навчання

денна

Касир (в банку); Контролер у банку

Касир в банку – це працівник, який завідує прийомом і видачею грошей, цінних паперів, управляє грошовою касою, продає квитки. Назва професії прийшло до нас із Західної Європи, де, в свою чергу, вона взяла початок від італійського слова cassa – «ящик». Залежно від специфіки роботи, виділяються банківські касири, валютні касири, продавці-касири, працівники квиткових кас, касири-бухгалтери.

Ще з давніх-давен існувала традиція в невеликій групі людей призначати відповідального за зберігання грошових коштів. У Древній Русі існувала посада «казначея» – людини, що зберігала скарбницю приватних осіб, бояр і князів. У сучасному вигляді посада касира з’явилася в кінці ХІХ століття з винаходом перших контрольно-касових машин і швидко набула широкого поширення, що було пов’язано з розвитком великих міст і торгівлі.

Так професія «касир банку» зародилася у надрах банківської справи. У давнину усіх, хто цим займався називали банкірами. З розвитком торгівлі та грошових оборотів з’явилася група людей, які займалися розміном грошей, значення і багатство яких постійно зростало разом з політикою і могутністю держави.

Під впливом науково-технічного прогресу професія касира зазнала значних змін. Нині існують пристрої для рахування і сортування грошей, детектори валют. На зміну рахівницям прийшли калькулятори і персональні комп’ютери, розрахунки здійснюються за допомогою сучасних технічних засобів.

Характер роботи

Праця касира (в банку) ручна з елементами механізованої. Присутній вимушений швидкий темп роботи, одиничне виробництво.

Робота касира в банку відноситься до напруженої розумової праці, значною мірою пов’язана з роботою на персональному комп’ютері та спілкуванні з клієнтами банку. Для неї характерні значні емоційно-психічні навантаження, отже на касира лягає велика відповідальність за зберігання грошей і цінностей, за збитки у разі невмисних дій або недбалого ставлення до своїх обов’язків, відповідальність за провинність щодо оформлення документів.

Касир повинен знати:

– нормативно-методичні матеріали щодо ведення касових операцій;

– форми касових і банківських документів;

– правила приймання, видачі, обліку і зберігання грошових сум і цінних паперів;

– порядок оформлення прибуткових і видаткових документів;

– ліміти залишків готівки в касі, правила забезпечення їх зберігання;

– порядок складання касової звітності;

– перелік інформації, що становить службову таємницю або носить конфіденційний характер.

Повинен уміти:

– виконувати операції з приймання грошей, визначення справжності та платіжності грошей, перерахування, обліку, сортування, зберігання, видачі готівки та інших цінностей згідно з нормативно-методичними документами;

– сортувати грошові білети і монети за номіналами, а також на придатні та непридатні для обігу, виявляти фальшиві, старі, пошкоджені грошові білети й монети;

– формувати, упаковувати, оформляти грошові білети й монети згідно з інструкцією про емісійно-касову роботу;

– обмінювати пошкоджені грошові білети й монети;

– складати касову звітність.

Медичні обмеження. Професія протипоказана людям, які страждають на:

– захворювання центральної нервової системи,

– захворювання слуху і зору,

– захворювання шкіри,

– захворювання опорно-рухового апарату,

– захворюванням легенів.

Вимоги до індивідуальнопсихологічних особливостей:

– схильність до роботи з цифрами та знаковими системами,

– професія більше підходить людям, які добре почуваються у світі абстракцій та математичної логіки, яким подобається працювати з документами та грошовими знаками,

– стриманість,

– ввічливість,

– терпіння,

– самоконтроль,

– добра вольова регуляція психічних процесів.

Код ДК

Термін навчання

3

Форма навчання

денна

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

Енергетика – одна з найпотужніших галузей народного господарства України. За розвитком енергетики визначається стан розвитку країни в цілому. І зараз, коли криза вдаряє по кожному елементу промисловості нашої молодої держави, розвиток енергетики, її надійність є приорітетними в народному господарстві.

Кривий Ріг – це один із найважливіших складових промислового комплексу країни, який характеризується якісним перетворенням продуктивних сил. Успішно розв’язувати проблеми, які виникають у процесі розвитку держави, можна лише на базі передової техніки, яка живиться від сучасних електричних мереж, широким впровадженням прогресивних технологічних процесів і гнучких виробництв, що дають змогу швидко перебудовуватися на випуск нової продукції, що дає найбільший економічний та соціальний ефект.

Сучасне електрообладнання підприємств є складним за конструкцією, оснащене різноманітними допоміжними механізмами, пристроями релейного захисту та автоматики, а також пристроями захисту від шкідливого впливу оточуючого середовища. У той же час, на сучасному етапі необхідна модернізація енергетичного господарства.

За рівнем енергоспоживання на одну людину (понад 5 тис. кВт-годин на рік) Україна належить до країн, що мають середні показники. Та одним із провідних чинників, які впливають на розвиток енергетики в Україні є екологічний – це ціла низка заходів, які мають забезпечити майбутнім поколінням безпечне навколишнє середовище.

Зараз електроенергії необхідно все більше і більше, адже запаси природного газу, вугілля, нафти обмежені. Атомні електростанції недосконалі, та їх робота загрожує довкіллю.

Вихід вбачається у використанні нетрадиційних, іноді просто забутих видів енергії – сонячної, вітряної, геотермальної. Без шкоди для біосфери ця галузь енергетичного комплексу може внести значний внесок у вклад у розвиток народного господарства.

Та для втілення цих планів, для продуктивного обслуговування потужного енергопотенціалу країни необхідні лише висококваліфіковані, добре навчені електромонтери з ремонту та обслуговування промислових підприємств, яких готує Криворізький професійний ліцей.

Для підготовки учнів з енергетичних спеціальностей ліцей має комп’ютерний клас, оснащені кабінети та лабораторії, високопрофесійний колектив викладачів та майстрів виробничого навчання.

Практична підготовка здійснюється на базі підприємств – замовників кадрів, де наші учні оволодівають майстерністю, знаннями, що допоможе їм у прокладанні своєї успішної стежини, в оволодінні такою цікавою і такою необхідною на сучасному етапі професією.

Код ДК

Термін навчання

3

Форма навчання

денна

Електрогазозварник; електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах

Люди здавна володіли способом ковальського зварювання, але він був не настільки надійним, як електродугове або газове зварювання. Електричне зварювання придумане в Україні в середині XIX століття. Тоді ж з’явилися і перші електрозварники, які працювали під наглядом самих винахідників і дослідників. А вже в XX столітті у Франції був винайдений спосіб з’єднання розжарених країв металевих виробів, нагрітих ацетиленом, що горить, в середовищі кисню. З того часу ці типи зварювання були вдосконалені і величезний вклад до дослідження таких технологій внесли вчені СРСР. Нинішні зварювальники працюють в захисному шоломі і спецодязі, а їхні попередники для такої роботи застосовували захисні екрани з битого скла.

Варто лише поглянути, скільки довкола нас зварених з металу виробів, щоб зрозуміти, яке значення мають ці фахівці для суспільства. Металоконструкції зварюються найчастіше саме зваркою електродуги або газовою. Це одна з найбільш шанованих технічних спеціальностей. Якщо вилучити їхню роботу з тих місць, де вона зараз знаходиться, то наш світ розлетівся би по швах.

Люди з цією спеціальністю працюють на будівництві, у комунальних підприємствах, у промисловості і навіть на флоті. Електрогазозварник не має бути схильним до алергічних захворювань, мати міцну руку, щоб рівно тримати пальник або електрод, бути уважним і ніколи не вживати алкоголю на робочому місці. Такий фахівець повинен знати фізичні і хімічні основи виконуваного процесу, аби уникнути помилок.

З’єднувати метал можна навчитися у Криворізькому професійному ліцеї, де до ваших послуг досвідчені викладачі та майстри виробничого навчання, сучасні майстерні зварювального виробництва. Електрогазозварник з’єднує (зварює) елементи металоконструкцій, трубопроводи, деталі машин і механізмів за допомогою зварювального апарату. Збирає заготовки (вузли) конструкцій, здійснює їхнє транспортування в межах робочого місця, налагоджує зварювальне устаткування, встановлює необхідний режим зварки, здійснює зоровий контроль швів. Запобігає виникненню напруги і деформацій у виробі. Основним знаряддям роботи електрозварника ручної зварки є електрод. У процесі роботи електрозварник виконує поступальні і коливальні переміщення електроду, регулює температуру, довжину дуги і процес утворення шва. Для зварювання тонкого металу, кольорових металів, їхніх сплавів і чавуну використовується газовий пальник, в якому відбувається змішування горючого газу з киснем і утворення полум’я. Газозварник, окрім зварювання, виконує роботи з нарізання деталей різної довжини і за різними контурами, здійснює наплавлення, паяння і підігрівання металу. Праця електрогазозварника в основному ручна, виконується індивідуально, при мінімальному діловому спілкуванні. Працює як в приміщенні, так і на відкритому повітрі. Для захисту від теплових і світлових випромінювань використовує спецодяг і маску (щиток), що має захисні кольорофільтри. Режим роботи в основному двозмінний, темп роботи вільний. Професія має 1-6 розрядів.

Код ДК

Термін навчання

1,5

Форма навчання

денна

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

Енергетика – одна з найпотужніших галузей народного господарства України. За розвитком енергетики визначається стан розвитку країни в цілому. І зараз, коли криза вдаряє по кожному елементу промисловості нашої молодої держави, розвиток енергетики, її надійність є приорітетними в народному господарстві.

Кривий Ріг – це один із найважливіших складових промислового комплексу країни, який характеризується якісним перетворенням продуктивних сил. Успішно розв’язувати проблеми, які виникають у процесі розвитку держави, можна лише на базі передової техніки, яка живиться від сучасних електричних мереж, широким впровадженням прогресивних технологічних процесів і гнучких виробництв, що дають змогу швидко перебудовуватися на випуск нової продукції, що дає найбільший економічний та соціальний ефект.

Сучасне електрообладнання підприємств є складним за конструкцією, оснащене різноманітними допоміжними механізмами, пристроями релейного захисту та автоматики, а також пристроями захисту від шкідливого впливу оточуючого середовища. У той же час, на сучасному етапі необхідна модернізація енергетичного господарства.

За рівнем енергоспоживання на одну людину (понад 5 тис. кВт-годин на рік) Україна належить до країн, що мають середні показники. Та одним із провідних чинників, які впливають на розвиток енергетики в Україні є екологічний – це ціла низка заходів, які мають забезпечити майбутнім поколінням безпечне навколишнє середовище.

Зараз електроенергії необхідно все більше і більше, адже запаси природного газу, вугілля, нафти обмежені. Атомні електростанції недосконалі, та їх робота загрожує довкіллю.

Вихід вбачається у використанні нетрадиційних, іноді просто забутих видів енергії – сонячної, вітряної, геотермальної. Без шкоди для біосфери ця галузь енергетичного комплексу може внести значний внесок у вклад у розвиток народного господарства.

Та для втілення цих планів, для продуктивного обслуговування потужного енергопотенціалу країни необхідні лише висококваліфіковані, добре навчені електромонтери з ремонту та обслуговування промислових підприємств, яких готує Криворізький професійний ліцей.

Для підготовки учнів з енергетичних спеціальностей ліцей має комп’ютерний клас, оснащені кабінети та лабораторії, високопрофесійний колектив викладачів та майстрів виробничого навчання.

Практична підготовка здійснюється на базі підприємств – замовників кадрів, де наші учні оволодівають майстерністю, знаннями, що допоможе їм у прокладанні своєї успішної стежини, в оволодінні такою цікавою і такою необхідною на сучасному етапі професією.

Касир (в банку); Контролер у банку на базі 11 класів

Код ДК

Термін навчання

1,5

Форма навчання

денна

Касир (в банку); Контролер у банку

Касир в банку – це працівник, який завідує прийомом і видачею грошей, цінних паперів, управляє грошовою касою, продає квитки. Назва професії прийшло до нас із Західної Європи, де, в свою чергу, вона взяла початок від італійського слова cassa – «ящик». Залежно від специфіки роботи, виділяються банківські касири, валютні касири, продавці-касири, працівники квиткових кас, касири-бухгалтери.

Ще з давніх-давен існувала традиція в невеликій групі людей призначати відповідального за зберігання грошових коштів. У Древній Русі існувала посада «казначея» – людини, що зберігала скарбницю приватних осіб, бояр і князів. У сучасному вигляді посада касира з’явилася в кінці ХІХ століття з винаходом перших контрольно-касових машин і швидко набула широкого поширення, що було пов’язано з розвитком великих міст і торгівлі.

Так професія «касир банку» зародилася у надрах банківської справи. У давнину усіх, хто цим займався називали банкірами. З розвитком торгівлі та грошових оборотів з’явилася група людей, які займалися розміном грошей, значення і багатство яких постійно зростало разом з політикою і могутністю держави.

Під впливом науково-технічного прогресу професія касира зазнала значних змін. Нині існують пристрої для рахування і сортування грошей, детектори валют. На зміну рахівницям прийшли калькулятори і персональні комп’ютери, розрахунки здійснюються за допомогою сучасних технічних засобів.

Характер роботи

Праця касира (в банку) ручна з елементами механізованої. Присутній вимушений швидкий темп роботи, одиничне виробництво.

Робота касира в банку відноситься до напруженої розумової праці, значною мірою пов’язана з роботою на персональному комп’ютері та спілкуванні з клієнтами банку. Для неї характерні значні емоційно-психічні навантаження, отже на касира лягає велика відповідальність за зберігання грошей і цінностей, за збитки у разі невмисних дій або недбалого ставлення до своїх обов’язків, відповідальність за провинність щодо оформлення документів.

Касир повинен знати:

– нормативно-методичні матеріали щодо ведення касових операцій;

– форми касових і банківських документів;

– правила приймання, видачі, обліку і зберігання грошових сум і цінних паперів;

– порядок оформлення прибуткових і видаткових документів;

– ліміти залишків готівки в касі, правила забезпечення їх зберігання;

– порядок складання касової звітності;

– перелік інформації, що становить службову таємницю або носить конфіденційний характер.

Повинен уміти:

– виконувати операції з приймання грошей, визначення справжності та платіжності грошей, перерахування, обліку, сортування, зберігання, видачі готівки та інших цінностей згідно з нормативно-методичними документами;

– сортувати грошові білети і монети за номіналами, а також на придатні та непридатні для обігу, виявляти фальшиві, старі, пошкоджені грошові білети й монети;

– формувати, упаковувати, оформляти грошові білети й монети згідно з інструкцією про емісійно-касову роботу;

– обмінювати пошкоджені грошові білети й монети;

– складати касову звітність.

Медичні обмеження. Професія протипоказана людям, які страждають на:

– захворювання центральної нервової системи,

– захворювання слуху і зору,

– захворювання шкіри,

– захворювання опорно-рухового апарату,

– захворюванням легенів.

Вимоги до індивідуальнопсихологічних особливостей:

– схильність до роботи з цифрами та знаковими системами,

– професія більше підходить людям, які добре почуваються у світі абстракцій та математичної логіки, яким подобається працювати з документами та грошовими знаками,

– стриманість,

– ввічливість,

– терпіння,

– самоконтроль,

– добра вольова регуляція психічних процесів.

Правила прийому Документи до вступу

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування на базі 9 класів

Код ДК

Термін навчання

3

Форма навчання

денна

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

Енергетика – одна з найпотужніших галузей народного господарства України. За розвитком енергетики визначається стан розвитку країни в цілому. І зараз, коли криза вдаряє по кожному елементу промисловості нашої молодої держави, розвиток енергетики, її надійність є приорітетними в народному господарстві.

Кривий Ріг – це один із найважливіших складових промислового комплексу країни, який характеризується якісним перетворенням продуктивних сил. Успішно розв’язувати проблеми, які виникають у процесі розвитку держави, можна лише на базі передової техніки, яка живиться від сучасних електричних мереж, широким впровадженням прогресивних технологічних процесів і гнучких виробництв, що дають змогу швидко перебудовуватися на випуск нової продукції, що дає найбільший економічний та соціальний ефект.

Сучасне електрообладнання підприємств є складним за конструкцією, оснащене різноманітними допоміжними механізмами, пристроями релейного захисту та автоматики, а також пристроями захисту від шкідливого впливу оточуючого середовища. У той же час, на сучасному етапі необхідна модернізація енергетичного господарства.

За рівнем енергоспоживання на одну людину (понад 5 тис. кВт-годин на рік) Україна належить до країн, що мають середні показники. Та одним із провідних чинників, які впливають на розвиток енергетики в Україні є екологічний – це ціла низка заходів, які мають забезпечити майбутнім поколінням безпечне навколишнє середовище.

Зараз електроенергії необхідно все більше і більше, адже запаси природного газу, вугілля, нафти обмежені. Атомні електростанції недосконалі, та їх робота загрожує довкіллю.

Вихід вбачається у використанні нетрадиційних, іноді просто забутих видів енергії – сонячної, вітряної, геотермальної. Без шкоди для біосфери ця галузь енергетичного комплексу може внести значний внесок у вклад у розвиток народного господарства.

Та для втілення цих планів, для продуктивного обслуговування потужного енергопотенціалу країни необхідні лише висококваліфіковані, добре навчені електромонтери з ремонту та обслуговування промислових підприємств, яких готує Криворізький професійний ліцей.

Для підготовки учнів з енергетичних спеціальностей ліцей має комп’ютерний клас, оснащені кабінети та лабораторії, високопрофесійний колектив викладачів та майстрів виробничого навчання.

Практична підготовка здійснюється на базі підприємств – замовників кадрів, де наші учні оволодівають майстерністю, знаннями, що допоможе їм у прокладанні своєї успішної стежини, в оволодінні такою цікавою і такою необхідною на сучасному етапі професією.

Правила прийому Документи до вступу

Електрогазозварник; електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах на базі 9 класів

Код ДК

Термін навчання

3

Форма навчання

денна

Електрогазозварник; електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах

Люди здавна володіли способом ковальського зварювання, але він був не настільки надійним, як електродугове або газове зварювання. Електричне зварювання придумане в Україні в середині XIX століття. Тоді ж з’явилися і перші електрозварники, які працювали під наглядом самих винахідників і дослідників. А вже в XX столітті у Франції був винайдений спосіб з’єднання розжарених країв металевих виробів, нагрітих ацетиленом, що горить, в середовищі кисню. З того часу ці типи зварювання були вдосконалені і величезний вклад до дослідження таких технологій внесли вчені СРСР. Нинішні зварювальники працюють в захисному шоломі і спецодязі, а їхні попередники для такої роботи застосовували захисні екрани з битого скла.

Варто лише поглянути, скільки довкола нас зварених з металу виробів, щоб зрозуміти, яке значення мають ці фахівці для суспільства. Металоконструкції зварюються найчастіше саме зваркою електродуги або газовою. Це одна з найбільш шанованих технічних спеціальностей. Якщо вилучити їхню роботу з тих місць, де вона зараз знаходиться, то наш світ розлетівся би по швах.

Люди з цією спеціальністю працюють на будівництві, у комунальних підприємствах, у промисловості і навіть на флоті. Електрогазозварник не має бути схильним до алергічних захворювань, мати міцну руку, щоб рівно тримати пальник або електрод, бути уважним і ніколи не вживати алкоголю на робочому місці. Такий фахівець повинен знати фізичні і хімічні основи виконуваного процесу, аби уникнути помилок.

З’єднувати метал можна навчитися у Криворізькому професійному ліцеї, де до ваших послуг досвідчені викладачі та майстри виробничого навчання, сучасні майстерні зварювального виробництва. Електрогазозварник з’єднує (зварює) елементи металоконструкцій, трубопроводи, деталі машин і механізмів за допомогою зварювального апарату. Збирає заготовки (вузли) конструкцій, здійснює їхнє транспортування в межах робочого місця, налагоджує зварювальне устаткування, встановлює необхідний режим зварки, здійснює зоровий контроль швів. Запобігає виникненню напруги і деформацій у виробі. Основним знаряддям роботи електрозварника ручної зварки є електрод. У процесі роботи електрозварник виконує поступальні і коливальні переміщення електроду, регулює температуру, довжину дуги і процес утворення шва. Для зварювання тонкого металу, кольорових металів, їхніх сплавів і чавуну використовується газовий пальник, в якому відбувається змішування горючого газу з киснем і утворення полум’я. Газозварник, окрім зварювання, виконує роботи з нарізання деталей різної довжини і за різними контурами, здійснює наплавлення, паяння і підігрівання металу. Праця електрогазозварника в основному ручна, виконується індивідуально, при мінімальному діловому спілкуванні. Працює як в приміщенні, так і на відкритому повітрі. Для захисту від теплових і світлових випромінювань використовує спецодяг і маску (щиток), що має захисні кольорофільтри. Режим роботи в основному двозмінний, темп роботи вільний. Професія має 1-6 розрядів.

Правила прийому Документи до вступу

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування на базі 11 класів

Код ДК

Термін навчання

1,5

Форма навчання

денна

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

Енергетика – одна з найпотужніших галузей народного господарства України. За розвитком енергетики визначається стан розвитку країни в цілому. І зараз, коли криза вдаряє по кожному елементу промисловості нашої молодої держави, розвиток енергетики, її надійність є приорітетними в народному господарстві.

Кривий Ріг – це один із найважливіших складових промислового комплексу країни, який характеризується якісним перетворенням продуктивних сил. Успішно розв’язувати проблеми, які виникають у процесі розвитку держави, можна лише на базі передової техніки, яка живиться від сучасних електричних мереж, широким впровадженням прогресивних технологічних процесів і гнучких виробництв, що дають змогу швидко перебудовуватися на випуск нової продукції, що дає найбільший економічний та соціальний ефект.

Сучасне електрообладнання підприємств є складним за конструкцією, оснащене різноманітними допоміжними механізмами, пристроями релейного захисту та автоматики, а також пристроями захисту від шкідливого впливу оточуючого середовища. У той же час, на сучасному етапі необхідна модернізація енергетичного господарства.

За рівнем енергоспоживання на одну людину (понад 5 тис. кВт-годин на рік) Україна належить до країн, що мають середні показники. Та одним із провідних чинників, які впливають на розвиток енергетики в Україні є екологічний – це ціла низка заходів, які мають забезпечити майбутнім поколінням безпечне навколишнє середовище.

Зараз електроенергії необхідно все більше і більше, адже запаси природного газу, вугілля, нафти обмежені. Атомні електростанції недосконалі, та їх робота загрожує довкіллю.

Вихід вбачається у використанні нетрадиційних, іноді просто забутих видів енергії – сонячної, вітряної, геотермальної. Без шкоди для біосфери ця галузь енергетичного комплексу може внести значний внесок у вклад у розвиток народного господарства.

Та для втілення цих планів, для продуктивного обслуговування потужного енергопотенціалу країни необхідні лише висококваліфіковані, добре навчені електромонтери з ремонту та обслуговування промислових підприємств, яких готує Криворізький професійний ліцей.

Для підготовки учнів з енергетичних спеціальностей ліцей має комп’ютерний клас, оснащені кабінети та лабораторії, високопрофесійний колектив викладачів та майстрів виробничого навчання.

Практична підготовка здійснюється на базі підприємств – замовників кадрів, де наші учні оволодівають майстерністю, знаннями, що допоможе їм у прокладанні своєї успішної стежини, в оволодінні такою цікавою і такою необхідною на сучасному етапі професією.

Правила прийому Документи до вступу